top of page
Prof GM Leung.jpg

梁卓偉教授
名譽臨床教授
榮譽首席研究員

Dr. Maggie.jpg

郭文姫博士
專職研究員
(​流行病和生物統計學)

Dr. Mary.jpg

舒菱博士
 副教授及
組長(慢性病與環球衞生)
(流行病和生物統計學)

Dr. Ryan.jpg

歐陽兆倫博士
助理教授
(​流行病和生物統計學)

LMH (1).jpg
Dr. Ho LM.jpg

何禮明博士
資訊科技助理總監
(流行病和生物統計學)

Dr. Jane.jpg

趙洁博士
助理教授
(​流行病和生物統計學)

Dr. Luo.jpg

駱珊博士
助理教授 (研究)
​(流行病和生物統計學)

Miss. Fan.jpg

范博涵小姐
博士研究生​

Dr. Annabel.jpg

何寳婷博士
博士後研究員
(流行病和生物統計學)

時文明先生
博士研究生

李浩宜小姐
高級研究助理

Miss SY Chen.jpg

陳思宇小姐
碩士研究生

我們特別鳴謝以下參與本研究的前團隊成員所付出的努力和幫助。

按英文姓氏字母順序:

 

研究團隊
 

香港大學公共衞生學院

 • Professor Lam, Tai Hing 林大慶教授

 • Dr. Mak, Kwok Hang 麥國恒醫生

 • Dr. Leung, Sze Lee Shirley 梁士莉醫生

 • Dr. Cheng, Tuck Seng 曾得成博士

 • Ms. Cheung, Candice Jennifer Ka Yu 張嘉愉小姐

 • Mr. Cheung, Franco 張子豐先生

 • Ms. Cheung, Sally

 • Ms. Ho, Mei Ying Becky 何美盈小姐

 • Ms. Hou, Wei Wei 侯薇薇小姐

 • Dr. Huang, Jian 黃健博士

 • Dr. Hui, Connie 許麗玲博士

 • Mr. Kan, LH Mitchell 簡朗軒先生

 • Dr. Lai, Eric 黎子俊博士

 • Mr. Lam, Horris

 • Mr. Lau, Jimmy 劉健愉先生

 • Dr. Leung, Y. Cherry 梁懿芯博士

 • Dr. Leung, June 梁語殷醫生

 • Ms. Li, Chloe 李欣籽小姐

 • Dr. Lin, Cindy 林詩琳博士

 • Dr. Liu, James 劉峻僖博士

 • Dr. O, Connie

 • Ms. Poon, Debbie 潘茜甄小姐

 • Ms. Siu, Ka Yan Sky 蕭加欣小姐

 • Ms. Tsang, Florence 曾芷樺小姐

 • Dr. Wang, Joyce 王嬌博士

 • Ms. Wong, Jennifer 王曉暉小姐

 • Ms. Yau, Yik Shi Cynthia 丘亦詩小姐

 • Ms. Yeung Karene 楊凱婷小姐

 • Mr. Yeung, Owen 楊偉峰先生

 • Ms. Yip, Jenny 葉翠珊小姐

 • Dr. Zhang, Ting 張婷博士

 • 丘穎妍小姐

 • 余頌華先生

我們特別鳴謝以下參與本研究的合作團隊。

按英文姓氏字母順序:

 • Prof. Chan, Siu Chee Sophia 陳肇始教授

 • Professor Cowling, Benjamin 高本恩教授

 • Dr. Ho, Wing Kei Joshua 何永基博士

 • Dr. Ip, Kai Ming Dennis 葉啟明醫生

 • Dr. Ip, Patrick 葉柏強醫生

 • Dr. Kim, Youngwon

 • Professor Li, Man Chim Albert Martin 李民瞻教授

 • Professor Lam, Hugh Simon Hung San 林鴻生教授

 • Professor Lee, Mei Chun Tatia 李湄珍教授

 • Dr. Lee, So Lun 李素輪醫生

 • Dr. Macfarlane, Duncan

 • Prof. McManus, AM

 • Dr. Morgan, Daniel Colin

 • Professor Nelson, Edmund Anthony Severn 倪以信教授

 • Dr. Ni, Michael Y 倪宇軒醫生

 • Professor Stewart, SM

 • Professor Subramanian, SV

 • Dr. Sun, Yangbo Viola 孫揚波博士

 • Professor Tarrant, Marie

 • Dr. Tse, Michael 謝家德博士

 • Prof. Wang, Man Ping Kelvin 王文炳教授

 • Dr. Wong, Man Lok Nichol

 • Dr. Wong, Man Yu 黃敏瑜教授

bottom of page